Asistenta si consultanta pentru activitatea de instruire a angajatilor

Translation in: Englisch, Französisch, Rumänisch

Orice sistem bine organizat poate funcționa eficient doar dacă este aplicat și gestionat corect. Sistemul de management pentru situații de urgență este construit pentru a apăra oamenii, bunurile, valorile și mediul. Omul, ca parte integrantă în ansamblul factorilor determinanți ai sistemului de apărare, este responsabil pe de o parte de respectarea normelor legale și pe de altă parte trebuie să știe să acționeze în caz de situație de urgență.

MRC FIRE vine în sprijinul companiilor prin servicii de asistență și consultanță în aplicarea OMAI nr. 712/2005 din 23/06/2005 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență, modificat și completat prin OMAI nr. 786/2005:

  • elaborarea graficului anual de instruire a angajaților pe categorii de personal și locuri de muncă
  • elaborarea tematicilor de instruire pe categorii de personal
  • efectuarea instructajului introductiv general
  • consultanță/asistență pentru efectuarea instructajului specific locului de munca și periodic
  • planificarea și organizarea exercițiilor de evacuare / intervenție
  • elaborarea testelor privind verificarea eficienței instruirii
  • elaborarea fișelor de instruire