Elaborarea documentelor specifice

Translation in: Englisch, Französisch, Rumänisch

Elaborarea documentelor specifice in Managementul situațiilor de urgență, în conformitate cu normele si legislația în vigoare.

Organizarea activității de apărarea împotriva incendiilor și a altor situații de urgență, reglementată prin Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă și OMAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire și stingere a incendiilor se realizează printr-un set de acțiuni, măsuri și activități complementare, cu rolul de a pune bazele unui management eficace și eficient al situațiilor de urgență.

Organizarea activității de apărare împotriva incendiilor se bazează pe cunoașterea riscurilor de incendiu, în strânsă legătură cu specificul activității desfășurate, dar și cu performanța instalațiilor de detecție, alarmare, limitare si stingere a incendiilor și comportă elaborarea unei serii de documente prin care se stabilesc: responsabilități, instrucțiuni de lucru, se reglementează activități. În acelați timp, managementul situațiilor de urgență impune o serie de documente și evidențe specifice domeniului, reglementate prin lege.

MRC FIRE, în calitate de specialist în domeniul situațiilor de urgență, elaborează sau asigură suport si consultanță in elaborarea documentației specifice, după cum urmează:

 • Actele de autoritate privind apărarea împotriva incendiilor la nivelul unui operator economic
  • instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locul de muncă
  • dispoziții privind: stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea împotriva incendiilor, reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului, organizarea instruirii personalului
  • reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul şi depozitarea substanţelor periculoase
  • măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioadele caniculare / secetoase
 • Documentele şi evidenţele specifice apărării împotriva incendiilor
  • fisa obiectivului
  • scenariu de securitate la incendiu
  • planuri de protectie impotriva incendiilor:
   • plan de evacuare a persoanelor
   • plan de intervenție
  • identificarea şi analiza riscurilor de incendiu
  • suport la intocmirea listei cu substanţele periculoase, clasificate potrivit legii
  • raportul anual de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendiilor