Cadru Legal

Translation in: Engleză, Franceză, Germană

 • Legea nr. 307/2006 din 12/07/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în M.Of., Partea I nr. 633 din 21/07/2006,
 • Legea nr. 481/2004 din 08/11/2004 privind protecţia civilă, publicată în M.Of., Partea I nr. 1094 din 24/11/2004,
 • Ordinul M.A.I. nr. 163/2007 din 28/02/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, publicat în M.Of., Partea I nr. 216 din 29/03/2007,
 • Ordin M.A.I. nr. 712 din 23 iunie 2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, publicat in M. Of. nr. 599 din 12 iulie 2005, modificată cu OMAI 786/2005,
 • Legea nr. 10/1995 din 18/01/1995 privind calitatea în construcţii, publicată în M.Of., partea I nr. 12 din 24/01/1995, modificata cu Legea nr. 123/2007,
 • Ordinul M.L.P.A.T. nr. 85/N/ din 05/12/1996 pentru aprobarea „Normativ de proiectare a sălilor aglomerate cu vizitatori. Cerinţe utilizatori” Indicativ NP 006-96,
 • Ordinul M.L.P.A.T. nr. 27/N/ din 07/04/1999 pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor” Indicativ P118-99,
 • Ordinul M.L.P.A.T. nr. 330/N/ din 08/12/2000 pentru aprobarea reglementării tehnice „Manual pentru întocmirea instrucţiunilor de exploatare privind instalaîiile aferente construcţiilor” Indicativ ME-005/2000,
 • Ordinul M.L.P.T.L. nr. 1613 din 02/11/2001 pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid de evaluare a riscului de incendiu şi a siguranţei la foc la săli aglomerate” Indicativ GT 030-01,
 • Ordinul M.L.P.T.L. nr. 2003 din 16/12/2002 pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid de evaluare a riscului de incendiu şi a siguranţei la foc pentru clădiri din domeniul sănătăţii” Indicativ GT 049-02,
 • Ordinul M.L.P.T.L. nr. 2002 din 16/12/2002 pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid de evaluare a riscului de incendiu şi a siguranţei la foc pentru cămine de bătrâni şi persoane cu handicap” Indicativ GT 050-02,
 • Ordinul M.D.R.A.P. nr. 2.463 din 08/08/2013, pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II-a”, indicativ  P118/2-2013, publicat în M.Of., Partea I nr. 575 din 24/09/2013

 • H.G.R. nr. 1739 din 06/12/2006, pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu publicat în M.Of. Partea I nr. 995 din 13/12/2006,
 • Ordinul M.A.I. nr. 158/2007 din 22/02/2007 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor private pentru situaţii de urgenţă, publicat în M.Of., Partea I nr. 150 din 01/03/2007,
 • Ordinul M.A.I.  nr. 160/2007 din 23/02/2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, publicat în M.Of., Partea I nr. 161 din 07/03/2007,
 • Ordinul M.I.R.A. nr. 210/2007 din 21/05/2007 pentru aprobarea metodologiei privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu, publicat în M.Of. Partea I nr. 360 din 28/05/2007, modificat şi completat prin O.M.I.R.A. nr. 663 din 27/11/2008, publicat în M.Of., Partea I nr. 822 din 8/12/2008,
 • Ordinul M.A.I.  nr. 118/1709 din 20/05/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la structuri de primire turistice, unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de agrement, publicat în M.Of., Partea I nr. 436 din 29/06/2010,
 • Ordinul M.A.I. nr. 166 /2010 din 27/07/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcţii şi instalaţiile aferente, publicat în M.Of., Partea I nr. 559 din 09/08/2010
 • Ordinul M.A.I.  nr. 187 din 19/08/2010 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la spaţii de comerţ, publicat în M.Of., Partea I nr. 620 din 02/09/2010,
 • Ordinul M.A.I.  nr. 234 din 18/10/2010 pentru aprobarea Procedurii de determinare a riscului de arson, publicat în M.Of., Partea I nr. 719 din 28/10/2010,
 • Ordinul M.A.I. nr. 262/2010 din 02/12/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri, publicat în M.Of., Partea I nr. 831 din 13/12/2010,
 • Asociaţia de Standardizare din România, SR RN 31010:2010 Managementul riscului. Tehnici de evaluare a riscurilor,
 • Socièté Suisse des ingénieurs et de architects – Evaluation du risqué d´incendie. Méthode ce calcul – Metoda matematica S.I.A. de evaluare a riscului de incendiu.