Serviciul Privat pentru Situatii de Urgenta

Translation in: Engleză, Franceză, Germană

SPSU

S.C. MRC FIRE S.R.L.  are constituit în baza avizului nr. 1570198/01.08.2012 al IGSU „Dealul Spirii” un serviciu privat pentru situații de urgență, care prestează pe bază de contract  servicii de prevenire si primă intervenție  in caz de incendiu sau alte situații de urgență.

Cui se adresează serviciile noastre ?

În funcție de măsurile tehnico-organizatorice, condițiile de asigurare a intervenției și mijloacele de apărare împotriva incendiilor specificate în scenariului de securitate la incendiu și în conformitate cu prevederile Normativului de siguranță la foc a construcțiilor, indicativ P118-99 sau a Normativului de securitate la incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme”, indicativ NO127:2009, în situațiile enumerate mai jos se impune funcționarea unui  serviciul pentru situații de urgență:

 • De regulă, construcțiile civile (publice) vor avea constituite servicii de pompieri civili atunci când capacitatea maximă simultană depășește 500 de persoane, precum și atunci când mijloacele de stingere a incendiilor cu care sunt echipate nu sunt cu acționare automată
 • Clădirile civile (publice) echipate cu instalații automate de semnalizare și stingere a incendiilor, vor avea constituite servicii de pompieri care să asigure numai supravegherea și acționarea instalațiilor specifice
 • Clădirile foarte înalte vor avea constituite servicii de pompieri, corespunzător echipate și dotate, dispuse pe cât posibil în apropierea unui acces de la nivelul terenului
 • De regulă, construcțiile sau grupurile de construcții de producție și/sau depozitare vor avea constituite servicii de pompieri când aria desfășurată totală este mai mare de 5.000 m² și categoriile A, B și C (BE3a,b și BE2) de pericol de incendiu reprezintă peste 50%. Beneficiarii pot stabili constituirea serviciului de pompieri și la arii desfășurate mai mici
 • Serviciu de securitate la incendiu este obligatoriu la parcajele subterane, tip P3 și P4 sau cu mai mult de 4 niveluri subterane, indiferent de numărul locurilor de parcare, și se constituie din minimum două persoane pe schimb, având pregătire corespunzătoare, în funcție de mărimea și nivelul de echipare a parcajului cu instalații de protecție împotriva incendiilor, respectiv o persoană pe schimb la parcajele tip P3

Ce vă oferim?

Servicii de prevenire şi primă intervenţie asigurate de personal calificat și atestat, 24 de ore pe zi

 • urmărim respectarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor, a stării de funcționare si a integrității sistemelor si instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor prin serviciul de rond
 • înregistrăm si supraveghem lucrările cu foc deschis, impunând măsuri de respectare a prevederilor din permisul de lucru cu focul; întocmim și completăm registrul de evidență
 • participăm efectiv la acțiunile de stingere a incendiilor, de salvare a persoanelor și bunurilor materiale, precum și de înlăturare a urmărilor dezastrelor și calamităților naturale
 • asigurăm asistență atunci când vă confruntați cu probleme pe linie P.S.I., vă informăm și vă instruim privind apărarea împotriva incendiilor, gestionarea, marcarea și verificarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor , marcarea și semnalizarea căilor de acces, evacuare și intervenție sau a locurilor pentru fumat, în condițiile legii

Abordăm fiecare client pornind de la particularitățile activităților desfășurate, tipul clădirii, întinderea pe verticală și/sau orizontală, caracteristicile și performațele instalațiilor și sistemelor de detecție, alarmare, limitare și stingere a incendiilor, stabilind astfel o formulă eficientă de lucru prin dimensionarea formației de pompieri civili, dotarea materială necesară și sumarul activităților de supraveghere, monitorizare și raportare.

DSCF5548 DSCF4068 DSCF1579 DSCF1576 DSCF1575 DSCF1528 DSCF0424 DSCF0410 DSCF0017

 

Personalul operativ este reprezentat de pompieri civili și specialiști pentru situații de urgență care:

 • dețin certificat de calificare corespunzător postului pe care îl ocupă, eliberat de IGSU sau formatori autorizați
 • sunt instruiți prin cursuri specializate furnizate de către Organizația de Cruce Roșie din România pentru acordarea primului ajutor
 • sunt instruiți și atestați pentru folosirea echipamentului de intervenție din dotare

_MG_1726 _MG_2577 _MG_2580 _MG_2581 IMG_2435 _MG_1476 _MG_1390 IMG_2440 _MG_1394 IMG_2450 IMG_2455 IMG_2629 IMG_2632 IMG_2633 IMG_4095 IMG_4100 IMG_4101

Baza materială este asigurată de  echipamente moderne, de ultimă generație, care asigură pompierilor un acces facil atât în parcajele subterane, în clădiri înalte sau la nivelul solului, o deplasare rapidă și o intervenție eficientă.  Serviciul Privat pentru Situații de urgență MRC INCON TRADE are în dotare:

 • autospecială de stins incendii cu apă și spumă marca Mercedes Benz
 • autoutilitară de intervenție tip NISSAN echipată pentru intervenție în caz de incendiu cu instalație fixă de înaltă presiune cu apă folosită pentru stingerea incendiilor, care permite intervenția rapidă în spații înguste, în parcaje subterane
 • utilaje mobile tip ATV pentru deplasare rapidă, acces facil și serviciu de patrulare
 • motopompă NOVUS folosită pentru stingerea incendiilor sau absorbția apei din zone inundate
 • echipament specific de intervenție și accesorii  marca Drager

Pe lângă dotarea complexă și personalul specializat pe care vi-l punem la dispoziție, vă oferim asistență și consultanță pentru rezolvarea problemelor privind prevenirea și stingerea incendiilor.

DSC00381 DSC00428 DSCF1574 DSCF1537 DSCF1535 DSCF1534 DSCF1533 DSCF1532 DSCF1531 DSCF0388 DSC00531 DSC00527 DSC00451 DSC00443 DSC00430

ESTE MAI SIMPLU SA PREVENIȚI DECÂT SĂ GESTIONAȚI SITUAȚIILE DE URGENȚĂ!